کمیته دارو و تجهیزات

رییس کمیته :دکتر بیگلر

موضوعات مطروحه در پنل علمی دارو و تجهیزات:

  • چالش های حوزه دارو تجهیزات در اربعین
  • چالش انتقال دارو از مرز
  • آسیب شناسی اتلاف دارو در اربعین
  • ارائه تجربیات موفق در اربعین


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران