کمیته پزشکی قانونی

رئیس کمیته : دکتر مسعود قادی پاشا

موضوعات مطروحه در پنل علمی پزشکی قانونی:

  • جایگاه پزشکی قانونی در مراسم اربعین
  • تجربیات پزشکی قانونی در حوادث دسته جمعی
  • جایگاه ژنتیک قانونی در تشخیص هویت


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران