کمیته بهداشت

رییس کمیته بهداشت :دکتر اولیایی منش

 

موضوعات مطروحه در پنل کمیته بهداشت:

 • بیماری مهم و شایع در ایام اربعین براساس رویکرد ارزیابی خطر

  هدف کلی پنل: آشنایی با بیماری های شایع و مهم واگیر در ایام اربعین و راه های کنترل آن ها

 • نظام مراقبت سندرمی در مراسم اربعین

  هدف کلی پنل: بیان اهداف و روش اجرای نظام مراقبت سندرمی در ایام راه پیمایی اربعین

 • مراقبت از بیماری های غیرواگیر در مراسم اربعین

  هدف کلی پنل: کنترل و مراقبت بیماری های غیرواگیر در اربعین

 • ارتباطات خطر و مشارکتهای اجتماعی در مراسم اربعین

  هدف کلی پنل: آشنایی با برنامه ارتباطات خطر و مشارکت های اجتماعی در جهت تغییر رفتار و مدیریت خطر در مراسم اربعینایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران