کمیته پرستاری

رئیس کمیته: دکتر رود دهقان

اعضای کمیته پرستاری:
دکتر سهیلا جعفری استادیار گروه کودکان _ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه اسماعیل زاده _ دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای محسن گنجی‌زاده_کارشناس ارشد پرستاری_ سوپروایزر اورژانس بیمارستان کاشان
آقای مظاهر غلامی_کارشناس پرستاری_بیمارستان‌ علوم پزشکی قم
خانم امیدیان_کارشناس پرستاری بخش ای سی یو بیمارستان امام خمینی تهران
 
موضوعات مطروحه در پنل کمیته پرستاری:
  • مدیریت گرمازدگی  و راهکارهای پیشنهادی
  • مدیریت موارد پزشکی ارجاعی در اربعین


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران