کمیته تغذیه

دکتر عبدالرضا نوروزی

دکترای تخصصی تغذیه بالینی (MD-PhD)

دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر عامل انجمن تغذیه بالینی ایران

محورهای کمیته تغذیه جهت ارسال خلاصه:

* تغذیه در شرایط بحرانی (Nutrition Crisis)

* تغذیه در تجمع های انبوه (Mass gathering Nutrition)

* تغذیه در مراکز درمانی بستری و سرپایی (Nutrition in Out-patient-In-patient)

* دهیدراتاسیون (dehydration)

* مدیریت پسماند مواد غذایی (Food Waste Management)ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران