کمیته توانبخشی

رئیس کمیته: دکتر حسینی

موضوعات مطروحه در پنل کمیته توانبخشی:

  • چگونه می توان از بروز دردهای عضالنی در طی راهپیمائی اربعین جلوگیری کرد.
  • گزارش درس آموخته ها در تجمعات انبوه
  • تأثیر orthotics footwear بر بهبود عملکرد، تغییر سرعت و کاهش آسیب در راه رفتن و دویدن زائرین اربعین
  • اصول توانبخشی در تجمعات انبوه


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران