کمیته مشارکت های مردمی

رئیس کمیته: دکتر سلیمی

 

موضوعات مطروحه در کمیته علمی مشارکت های مردمی در ارتقاء سلامت در اربعین:

  • مشارکت هدفمند مواکب در اربعین
  • مدیریت  خیرین در اربعین
  • مدیریت تشکل‌های مردم‌نهاد در اربعین حسینی
  • مراقبت معنوی در اربعین با روی‌کرد مشارکت مردمی
  • مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و بنگاه‌های اقتصادی در اربعین


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران