کارگاه های علمی

  راهنمای ثبت نام:

 شرکت در کارگاه ها رایگان است. جهت شرکت در کارگاه ها در روز برگزاری به سالن مربوطه مراجعه و پس از فرایند ثبت نام (جهت کسب امتیاز ضمن خدمت برای کارمندان وزارت بهداشت) در کارگاه شرکت نمائید.

دریافت فایل برنامه کارگاه ها

 

 

 


ایمیل کنگره سلامت در اربعین : info@arbaeenhealth.com
تلفن: 02188622600
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران